Kasa fiskalna novitus bravo instrukcja obslugi

Pomimo, iż potrzeba posiadania kasy fiskalnej novitus deon w praktyce gospodarczej obejmuje coraz szerszą rzeszę przedsiębiorców, jeszcze są możliwe wedle obowiązujących przepisów zwolnienia spośród tego celu.

Utrata oddana do takiego zwolnienia, może wynikać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek podawania tych urządzeń dotyczy między innymi podatników oferujących usługi z obszaru naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi powiązane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego i lekarzy. To kto tak właściwie nie pragnie zawierać kasy fiskalnej? Między innymi zajmują one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do konkretnych czynności. Podatnik wykonujący prace zwolnione przedmiotowo nie musi ich patrzyć na kwocie fiskalnej. Kto nie musi być kasy fiskalnej: dostawa usługi czy świadczeń z poziomu usług nadawczych, usług elektronicznych, usług połączonych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w jakości naturalnej, usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi powiązane z obróbką odpadów, usługi powiązane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi powiązane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, publiczny i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, pomoce w obrębie noclegów, usługi dostarczane przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi elektroniczne, usługi fizyczne oraz ubezpieczeniowe, wynajem oraz pomoce zarządzania nieruchomościami, usługi powiązane z obrotem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi powiązane z utrzymaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi dostarczane przez spółki i zespoły eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wysoko wymienione, mogą ponadto mieć ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Należeć do ostatniego rozwiązania przysługuje ze względu na grupę sprzedaży podatnika. Jeśli zwrot z pracy wymienionych miał w ubiegłym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może korzystać ze rozwiązania z kas dla całości sprzedaży.