Ocena zagrozenia wybuchem kotlownia gazowa

Jeżeli w określonym pomieszczeniu znajdują się substancje łatwo wybuchowe, wystarczająca ilość tlenu albo utleniacza, a i efektywny zapłon, można prowadzić o realnym zagrożeniu wybuchem. System HRD to zespół, który jest użytkowany do stłumienia wybuchu.

Jego leczenie polega na tym, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a potem zapobiega ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. System ten zapewnia bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Wyróżnia go przetestowana i pozytywna metoda, wysoka niezawodność i szybka reakcja systemu. Jego przewagami jest wyjątkowo to, że przydaje się do w natomiast na zewnątrz, jest funkcjonalny w manipulacji i transporcie, Ma również nieskomplikowaną oraz silną możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest dostosowana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z planem tłumienia wybuchu. Stanowi ostatnie zwłaszcza szczegółowa i popularna metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla te są stosowane najczęściej do pomocy aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w jakich występują pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w wszelkiej gałęzi przemysłu. Istnieją i dobrą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie występują substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te maja zbiornik hrd z materiałem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej położony jest detonator za spiralą rozcinającą. Jest on uruchamiany za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w znacznie krótkim czasie. Są one dokonane mieszanką proszku, który po rozpyleniu wewnątrz danego miejsca, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W wypadku zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, wykorzystuje się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Stanowią one zrealizowane wodą, która trzyma się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy odrywa się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda podejmuje się gotować, a obiekt natychmiast pokrywa się parą. Butle obecne są wykonane razem z zasadą ATEX.