Oswietlenie led lidl

Oświetlenie awaryjne LED w obiektach użyteczności publicznej znane jako element systemu bezpieczeństwa pożarowego, muszą spełniać szereg wymagań, których treść zawarta jest także w przepisach, kiedy również zasadach połączonych z pomocą przeciwpożarową oraz oświetleniem. Z tych reguł wynikają konkretne parametry urządzeń i osprzętu oraz informują one role dotyczące rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, jakie należy zaplanować w poprawnie wykonanej instalacji oświetlenia awaryjnego. Niestety, nawet inżynierzy popełniają w obecnej materii błędy, a wśród najczęściej powtarzanych pomyłek przy projektowaniu systemu oświetlenia awaryjnego LED można nazwać:

brak obliczeń dotyczących przewidywanego natężenia oświetlenia awaryjnego na trasie ewakuacyjnej, niepotrzebne sięganie do obliczeń współczynników odbić od ścian, podłogi lub sufitu, brak uwzględnienia sprawności opraw w akcji bateryjnej, zwłaszcza zaś sprawności opraw z inwerterami, brak zamontowania oświetlenia awaryjnego za ostatnimi wyjściami ewakuacyjnymi a w powierzchniach szczególnych, a oraz przy sprzęcie przeciwpożarowym i medycznym o właściwym natężeniu, umieszczanie opraw ze znakami ewakuacyjnymi w miejscach niewidocznych lub zasłoniętych przez reklamy czy elementy konstrukcyjne danego obiektu, wybieranie urządzeń, które nie spełniają wymaganych wartości czy nie dodają się do wykorzystywania w znacznych warunkach (np. nie posiadających wyświetlania parametrów ładowania bądź rozładowania baterii i stosowanie opraw z inwerterami w temperaturze poniżej pięciu stopni w siły Celsjusza), brak spełniania wymogu, żeby zanik zasilania w podrozdzielni uruchamiał oświetlenie awaryjne w taki metoda, aby nie powodować przy tym całkowitego rozładowania baterii, brak stosowania dynamicznego oświetlenia awaryjnego LED w znaczeniach, gdzie ewakuacja może wykazać się bardziej trudna, brak uwzględnienia sposobu użytkowania konkretnego budynku i warunków ewakuacji do zaplanowanej koncepcji oświetlenia awaryjnego (np. ewakuacja wielopoziomego szpitala będzie doskonale wolniejsza niż ewakuacja obiektu jednopoziomowego typu supermarket).

Zaniechanie dopracowania planu i dopasowania systemu oświetlenia awaryjnego do działających przepisów że korzystać fatalne wyniki nie ale dla wykonawcy przedsięwzięcia, a przede każdym dla potencjalnych poszkodowanych w sukcesu zaistnienia realnego zagrożenia. Wszak oświetlenie awaryjne LED z założenia służy ułatwieniu ewakuacji, dlatego nie wolno bagatelizować niuansów, bo potrafią one wpłynąć na skuteczność akcji ratunkowej. System dedykowanej drogi ewakuacyjnej i układ dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiają elastyczne dostosowanie warunków ewakuacji do zaistniałej sytuacji pożarowej na drodze ewakuacyjnej (np. zadymienie drogi ewakuacyjnej bądź pożar w klatce schodowej). Dzięki wyżej wymienionym rozwiązaniom możliwe jest przystosowanie warunków ewakuacji i oświetlenia awaryjnego do rodzaju użytkowania konkretnego obiektu.