Pyly i gazy miedzyplanetarne

http://bwq.pl/ae0-librecoin-10Zobacz naszą stronę www

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe stanowią najogromniejsze zagrożenie dla zdrowia działających w takim miejscu osób.

Ze względu na zarobek na wygląd zdrowia pyły liczymy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Głównym zadaniem w miejscu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest wydajne zapobieganie przez stosowanie wyjątkowej i zbiorowej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - maski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze suche i mokre. Najczęściej używane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z klasą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to niepowtarzalny z najlżejszych odpylaczy o niewielkich kosztach budowy. Cechą tego wyjścia jest niewielka skuteczność odpylania, a często są podawane w wymieszaniu z drugimi odpylaczami. Znacznie dużą efektywnością działania wyróżniają się odpylacze filtracyjne. Brane w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są jedną z najdroższych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w planie zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki powstające na wynik przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, jedyne rozwiązania muszą istnieć zastosowane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą być certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego zależny istnieje od gałęzi przemysłu i z pewnego zagrożenia.